Zastupují nás

/ Zastupují nás

Zastupitelstvo MČ Praha 3

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části Praha 3    
Tel.: 222 116 276
E-mail: hujova.vladislava@praha3.cz
Kompetence na radnici: zastupování a prezentace městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti, krizové řízení a bezpečnost, kontrolní oblast, reprezentační akce městské části Praha 3, územní rozvoj
    
RNDr. Jan Materna, Ph.D.
zástupce starostky městské části Praha 3
Tel.: 222 116 220
E-mail: materna.jan@praha3.cz
Kompetence na radnici: finance, životní prostředí, privatizace
    
Mgr. Jaroslava Suková
členka Rady městské části Praha 3    
Tel.: 222 116 220, 603 803 505
E-mail: sukova.jaroslava@praha3.cz
Kompetence na radnici:        
školství a volný čas dětí a mládeže, spolková činnost a neziskové organizace, grantová podpora

Ing. Jan Vokál
zastupitel MČ Praha 3, předseda Klubu zastupitelů TOP 09
E-mail: vokal.jan@praha3.cz
    
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
zastupitel
E-mail: martin.dlouhy@gmail.com
     
Mgr. Simeon Popov
zastupitel    
E-mail: popov.simeon@praha3.cz
 
Miroslav Fabík
zastupitel    
Tel.: 222 587 761
E-mail: miroslav.fabik@seznam.cz

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Ing. Vladislava Hujová
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro národnostní menšiny ZHMP
Tel.: 222 116 276
E-mail: hujova.vladislava@praha3.cz

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
E-mail: martin.dlouhy@gmail.com
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti sociálních služeb, Komise Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb


Poslanecká sněmovna ČR

MUDr. Gabriela Pecková
poslankyně parlamentu ČR
Tel.: 257 172 035
E-mail: peckovag@psp.cz
Kancelář: Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro sociální politiku (místopředsedkyně), Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, Podvýbor pro kulturu, Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, Podvýbor pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce, Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

 

18. 10. 2017

Gabriela Pecková: TOP 09 je jedinou konzervativní pravicovou proevropskou stranou

Gabriela Pecková je lékařkou v oboru vnitřního lékařství a revmatologie. Mimo to působí poslední dvě volební období také jako…

29. 9. 2017

Martin Dlouhý: I Praha 3 může být turisticky zajímavá

Svobodný pohyb lidí a stále ekonomicky silnější lidé z jiných světadílů jsou trendy, které zvyšují turismus ve světě. Důsledkem…