Zastupují nás

/ Zastupují nás

Zastupitelstvo MČ Praha 3

RNDr. Jan Materna, Ph.D.
zástupce starosty městské části Praha 3
Tel.: 222 116 220
E-mail: materna.jan@praha3.cz
Kompetence na radnici: finance, životní prostředí, privatizace
Členství ve výborech a komisích: Komise pro vedlejší hospodářskou činnost

Ing. Jan Vokál
zastupitel MČ Praha 3, předseda Klubu zastupitelů TOP 09
E-mail: vokal.jan@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Finanční výbor, Výbor pro dotační politiku

Mgr. Simeon Popov

zastupitel    
E-mail: popov.simeon@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Kontrolní výbor, Komise pro bytovou politiku

Miroslav Fabík
zastupitel    
Tel.: 222 587 761
E-mail: miroslav.fabik@seznam.cz
Členství ve výborech a komisích: Finanční výborKomise pro tělovýchovu a sport
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

E-mail: martin.dlouhy@gmail.com
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti sociálních služeb, Komise Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb


Poslanecká sněmovna ČR

Dominik Feri
poslanec parlamentu ČR
E-mail: ferid@psp.cz
Členství ve výborech a komisích: Ústavně právní výbor, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Volební komise, Stálá komise pro Ústavu České republiky, Vyšetřovací komise k OKD
  

24. 9. 2018

Dokud budeme po strážnících chtít nesmysly, nemá smysl zaměstnávat další

Až Vám někdo bude tvrdit, že k zajištění bezpečnosti je třeba navýšit počty strážníků, zamyslete se prosím nad následujícím. V…

19. 9. 2018

Rozhovor s kandidátem na starostu Jiřím Ptáčkem: Nemám ambici kandidovat nikam jinam, kdybych seděl na více židlích, nemohl bych se funkci věnovat naplno.