Zastupují nás

/ Zastupují nás

Zastupitelstvo MČ Praha 3

RNDr. Jan Materna, Ph.D.
zástupce starosty městské části Praha 3
Tel.: 222 116 220
E-mail: materna.jan@praha3.cz
Kompetence na radnici: finance, životní prostředí, privatizace
Členství ve výborech a komisích: Komise pro vedlejší hospodářskou činnost

Ing. Jan Vokál
zastupitel MČ Praha 3, předseda Klubu zastupitelů TOP 09
E-mail: vokal.jan@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Finanční výbor, Výbor pro dotační politiku

Mgr. Simeon Popov

zastupitel    
E-mail: popov.simeon@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Kontrolní výbor, Komise pro bytovou politiku

Miroslav Fabík
zastupitel    
Tel.: 222 587 761
E-mail: miroslav.fabik@seznam.cz
Členství ve výborech a komisích: Finanční výborKomise pro tělovýchovu a sport
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

E-mail: martin.dlouhy@gmail.com
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti sociálních služeb, Komise Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb


Poslanecká sněmovna ČR

Dominik Feri
poslanec parlamentu ČR
E-mail: ferid@psp.cz
Členství ve výborech a komisích: Ústavně právní výbor, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Volební komise, Stálá komise pro Ústavu České republiky, Vyšetřovací komise k OKD
  

4. 12. 2018

Prvních 300 slov ve funkci starosty

Vážení, v první řadě bych chtěl poděkovat za důvěru. Jsem si dobře vědom, jaký je to závazek. Kdo mě zná, tak ví, že jsem začal…

24. 9. 2018

Dokud budeme po strážnících chtít nesmysly, nemá smysl zaměstnávat další

Až Vám někdo bude tvrdit, že k zajištění bezpečnosti je třeba navýšit počty strážníků, zamyslete se prosím nad následujícím. V…