Zastupují nás

/ Zastupují nás

Zastupitelstvo MČ Praha 3

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části Praha 3    
Tel.: 222 116 276
E-mail: hujova.vladislava@praha3.cz
Kompetence na radnici: zastupování a prezentace městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti, krizové řízení a bezpečnost, kontrolní oblast, reprezentační akce městské části Praha 3, územní rozvoj
    
RNDr. Jan Materna, Ph.D.
zástupce starostky městské části Praha 3
Tel.: 222 116 220
E-mail: materna.jan@praha3.cz
Kompetence na radnici: finance, životní prostředí, privatizace
    
Mgr. Jaroslava Suková
členka Rady městské části Praha 3    
Tel.: 222 116 220, 603 803 505
E-mail: sukova.jaroslava@praha3.cz
Kompetence na radnici:        
školství a volný čas dětí a mládeže, spolková činnost a neziskové organizace, grantová podpora

Ing. Jan Vokál
zastupitel MČ Praha 3, předseda Klubu zastupitelů TOP 09
E-mail: vokal.jan@praha3.cz
    
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
zastupitel
E-mail: martin.dlouhy@gmail.com
     
Mgr. Simeon Popov
zastupitel    
E-mail: popov.simeon@praha3.cz
 
Miroslav Fabík
zastupitel    
Tel.: 222 587 761
E-mail: miroslav.fabik@seznam.cz

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Ing. Vladislava Hujová
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro národnostní menšiny ZHMP
Tel.: 222 116 276
E-mail: hujova.vladislava@praha3.cz

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
E-mail: martin.dlouhy@gmail.com
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti sociálních služeb, Komise Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb


Poslanecká sněmovna ČR

MUDr. Gabriela Pecková
poslankyně parlamentu ČR
Tel.: 257 172 035
E-mail: peckovag@psp.cz
Kancelář: Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro sociální politiku (místopředsedkyně), Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, Podvýbor pro kulturu, Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, Podvýbor pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce, Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

 

23. 5. 2017

Vzkazy z Vídně a Londýna: „Neuklízíte exkrementy po svých domácích mazlíčcích? Tak zaplatíte tučnou pokutu!“

Máte to ve svých rukou! Nebuďte čuňata! Tato hesla s doprovodnými obrázky zdobí evropské metropole a vyzývají majitele psů, aby po…

26. 4. 2017

MÁME VÝSLEDKY!

Na podzim to budou tři roky od posledních komunálních voleb. Ačkoliv do příštích voleb zbývá více než rok, rádi bychom v…