Zastupují nás

/ Zastupují nás

Zastupitelstvo MČ Praha 3

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části Praha 3, předsedkyně Klubu zastupitelů TOP 09    
Tel.: 222 116 276
E-mail: hujova.vladislava@praha3.cz
Kompetence na radnici: zastupování a prezentace městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti, krizové řízení a bezpečnost, kontrolní oblast, reprezentační akce městské části Praha 3, územní rozvoj

RNDr. Jan Materna, Ph.D.
zástupce starostky městské části Praha 3
Tel.: 222 116 220
E-mail: materna.jan@praha3.cz
Kompetence na radnici: finance, životní prostředí, privatizace
Členství ve výborech a komisích: Komise pro vedlejší hospodářskou činnost

Mgr. Jaroslava Suková
členka Rady městské části Praha 3    
Tel.: 222 116 220, 603 803 505
E-mail: sukova.jaroslava@praha3.cz
Kompetence na radnici: školství a volný čas dětí a mládeže, spolková činnost a neziskové organizace, grantová podpora

Ing. Jan Vokál
zastupitel MČ Praha 3, předseda Klubu zastupitelů TOP 09
E-mail: vokal.jan@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Finanční výbor, Výbor pro dotační politiku

Martin Brožek
zastupitel
E-mail: brozek.martin@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Komise pro tělovýchovu a sportKomise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy

Mgr. Simeon Popov
zastupitel    
E-mail: popov.simeon@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Kontrolní výbor, Komise pro bytovou politiku

Miroslav Fabík
zastupitel    
Tel.: 222 587 761
E-mail: miroslav.fabik@seznam.cz
Členství ve výborech a komisích: Finanční výborKomise pro tělovýchovu a sport

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Ing. Vladislava Hujová
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro národnostní menšiny ZHMP
Tel.: 222 116 276
E-mail: hujova.vladislava@praha3.cz

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
E-mail: martin.dlouhy@gmail.com
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti sociálních služeb, Komise Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb


Poslanecká sněmovna ČR

Dominik Feri
poslanec parlamentu ČR
E-mail: ferid@psp.cz
Členství ve výborech a komisích: Ústavně právní výbor, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Volební komise, Stálá komise pro Ústavu České republiky, Vyšetřovací komise k OKD
  

17. 5. 2018

Jiří Ptáček: Uzavírka Husitské mohla být kratší, kdyby to Praha po zhotoviteli vůbec chtěla

Husitská rekonstrukci potřebuje a zácpy jsou nutné zlo. Jenže to má háček. Taky vám připadá, že se u nás všechny rekonstrukce…

22. 1. 2018

Praha 3 má novou mateřskou školu

Na Třebešíně v Praze 3 vznikla nová školka s kapacitou šedesáti dětí. Nyní čeká školka na vybavení nábytkem a doplňky a děti se do…