Zastupují nás

/ Zastupují nás

Zastupitelstvo MČ Praha 3

Jiří Ptáček
Starosta
městské části Praha 3, uvolněný člen zastupitelstva Prahy 3
Tel.: 222 116 272
E-mail: ptacek.jiri@praha3.cz
Kompetence na radnici: zastupování městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti, krizové řízení a bezpečnost, kontrolní oblast, vnější vztahy a komunikace, životní prostředí

Jan Materna
člen rady městské části Praha 3, uvolněný člen zastupitelstva Prahy 3
Tel.: 222 116 220
E-mail: materna.jan@praha3.cz
Kompetence na radnici: investice, majetek, vedlejší hospodářská činnost

Jan Bína
zastupitel MČ Praha 3
E-mail: bina.jan@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro dotační politiku

Ondřej Horázný

zastupitel MČ Praha 3 
E-mail: horazny.ondrej@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Dopravní komise

Robert Pecka
zastupitel MČ Praha 3
E-mail: pecka.robert@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Kulturní komise

Michal Vronský
zastupitel MČ Praha 3
E-mail: vronsky.michal@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Komise pro výchovu a vzdělávání, Redakční rada Radničních novin

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Martin Dlouhý

E-mail: martin.dlouhy@praha.eu
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti sociálních služeb, Komise Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb


Poslanecká sněmovna ČR

Dominik Feri
poslanec parlamentu ČR
E-mail: ferid@psp.cz
Členství ve výborech a komisích: Ústavně právní výbor, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Volební komise, Stálá komise pro Ústavu České republiky, Vyšetřovací komise k OKD
  

27. 11. 2019

365 dní starostou

Koncem listopadu uplynul rok od chvíle, kdy se do čela Prahy 3 postavilo zcela nové vedení. Naprostá většina koaličních…

20. 11. 2019

Rosteme - představujeme naše nové členy - Max Špachta

Můj vztah k Praze 3 dokonale vystihuje heslo, které jsme používali během komunálních voleb a to: Žižkovský patriot. Za něj se…