Zastupují nás

/ Zastupují nás

Zastupitelstvo MČ Praha 3

Jiří Ptáček
Starosta
městské části Praha 3, uvolněný člen zastupitelstva Prahy 3
Tel.: 222 116 272
E-mail: ptacek.jiri@praha3.cz
Kompetence na radnici: zastupování městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti, krizové řízení a bezpečnost, kontrolní oblast, vnější vztahy a komunikace, životní prostředí

Jan Materna
člen rady městské části Praha 3, uvolněný člen zastupitelstva Prahy 3
Tel.: 222 116 220
E-mail: materna.jan@praha3.cz
Kompetence na radnici: investice, majetek, vedlejší hospodářská činnost

Jan Bína
zastupitel MČ Praha 3
E-mail: bina.jan@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro dotační politiku

Ondřej Horázný

zastupitel MČ Praha 3 
E-mail: horazny.ondrej@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Dopravní komise

Robert Pecka
zastupitel MČ Praha 3
E-mail: pecka.robert@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Kulturní komise

Michal Vronský
zastupitel MČ Praha 3
E-mail: vronsky.michal@praha3.cz
Členství ve výborech a komisích: Komise pro výchovu a vzdělávání, Redakční rada Radničních novin

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Martin Dlouhý

E-mail: martin.dlouhy@praha.eu
Členství ve výborech a komisích: Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti sociálních služeb, Komise Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb. 

3. 9. 2021

Kanditáti TOP 09 Praha 3 do Poslanecké sněmovny

Letošní volby do Poslanecké sněmovny se nezadržitelně blíží, proběhnou již 8. a 9. října. TOP 09 se bude o hlasy voličů ucházet v…

1. 7. 2021

TOP 09 Praha 3 pomáhá

Již před delší dobou přišla od naší členské základny idea podpořit nějaký dobročinný projekt. Tuto ideu jsme si rychle přisvojili…