Lhůty pro podávání žádostí o granty

/ Aktuálně / Kauzy / Lhůty pro podávání žádostí o granty

Lhůty pro podávání žádostí o granty

Robert Pecka(TOP 09) je dlouholetým členem a místopředsedou Kulturní komise na MČ Praha 3. Každý rok má tato komise za úkol projít cca 150 žádostí o poskytnutí grantů a vybrat ty, které doporučí podpořit . Celý proces je velmi zdlouhavý, žadatelé nemají jistotu, zda nějaké finanční prostředky dostanou, a pokud ano, tak než se k nim reálně dostanou, může uplynout několik měsíců.

Toto může být velký problém pro drobné žadatele, kteří realizují své projekty ze začátku roku. Proto když se Robert Pecka stal předsedou Výboru pro dotační politiku, tak jeho cíl byl jasný. Zkrátit a zjednodušit celý proces podávání žádostí. Pro představu, tento systém se netýká pouze oblasti kultury, ale také oblasti sociální a zdravotní, životního prostředí, výchovy a vzdělávání dětí, tělovýchovy a památkové péče. Po půl roce usilovné práce na nové dotační politice se jí podařilo na zastupitelstvu schválit. Nová dotační politika, přináší celou řadu změn. Nově již nebude potřeba tisknout stohy papírů a osobně je nosit na úřad, ale vše půjde elektronicky přes datovou schránku. Jak již bylo výše zmíněno, tak největší změnou prošel harmonogram, kdy nově žadatel bude již před koncem přecházejícího roku vědět, zda dotaci dostane a v jaké výši.

 

Konkrétně se počítá pro rok 2020 s těmito lhůtami:

Podávaní žádostí 1. 9.–21. 9. 2019

Hodnocení žádostí příslušnou komisí/výborem do 30. 11. 2019

Rozhodnutí o přidělení/ nepřidělení dotace ZMČ Praha 3 do 31. 12. 2019

Vypořádání (vyúčtování) dotace 2019 do 31. 1. 2020

Uzavření smlouvy a vyplacení dotace pro rok 2020 od 1. 2. 2020

Termíny vyplácení dotací jsou samozřejmé závislé na včasném schválení rozpočtu hlavního města Prahy a poté i rozpočtu městské časti.


Publikováno: 9. 9. 2019 Sekce: Kauzy, Aktuálně

19. 4. 2024

Jan Materna: Oprava garáží ve Vinohradské ulici: Nový život pro nevyužívané prostory

Městská část brzy dokončí jednu z důležitých investičních akcí v oblasti parkování. Garáže ve Vinohradské ulici (ve…

9. 4. 2024

Karel Vejvoda: Auta i zeleň v harmonii

Jako předseda dopravní komise a výboru pro územní rozvoj se snažím využít průniku těchto dvou gescí a přicházím…