Michal Vronský: Co se na Praze 3 stane, řešíme s jejími obyvateli

/ Aktuálně / Názory / Michal Vronský: Co se na Praze 3 stane, řešíme s jejími obyvateli

Michal Vronský: Co se na Praze 3 stane, řešíme s jejími obyvateli

Praha 3 už v minulosti zkoušela tzv. participativní rozpočet, kdy o použití dané sumy rozhodovali obyvatelé. Vzniklo tak několik občanských projektů, ale pak se nad dalším zapojováním lidí do chodu samosprávy zase zavřela voda. Přitom participovat s lidmi je možné na ledasčem. Když si na začátku plánování budoucího parku (tzv. Pitterův park) pozvete všechny důležité aktéry (předsedy SVJ, vedoucí sportovních oddílů, ochránce přírody, blízké podnikatele), zachycujete a řešíte už v počátku možné konflikty mezi nimi. Budoucí park tak vzniká za účasti budoucích uživatelů a architekti pak svoje vize formují podle nich. Výsledkem jsou kvalitnější řešení, která v důsledku šetří čas i peníze. 


Vnitroblok tvořený ulicemi Biskupcova — Na Vápence — Viklefova udržuje pro MČ najatá firma. Participace mezi obyvateli vnitrobloku rozhodne, jestli mají lidé zájem prostor spravovat sami a za jakých podmínek. Také budoucí podobu veřejně přístupného vnitrobloku na Flóře budeme hledat s jeho návštěvníky. Pak jsou tu základky. Každá škola dostane 25 tisíc Kč, o jejichž využití rozhodnou sami žáci. Nejprve vznikají návrhy, pro které se děti snaží získat podporu spolužáků… Točí se videa, malují plakáty, děti se učí formulovat a obhájit názor, následuje hlasování a konečně realizace vítězného návrhu. Největším participačním soustem je strategický plán, do kterého veřejnost aktivně vstoupila prostřednictvím 20 veřejných setkání. Data z těchto setkání se stala podkladem pro sociologický průzkum, který právě probíhá. Všechny tyto aktivity posilují občanskou společnost a zvyšují důvěru ve veřejné instituce.


Publikováno: 8. 4. 2021 Sekce: Názory, Aktuálně

3. 9. 2021

Kanditáti TOP 09 Praha 3 do Poslanecké sněmovny

Letošní volby do Poslanecké sněmovny se nezadržitelně blíží, proběhnou již 8. a 9. října. TOP 09 se bude o hlasy voličů ucházet v…

1. 7. 2021

TOP 09 Praha 3 pomáhá

Již před delší dobou přišla od naší členské základny idea podpořit nějaký dobročinný projekt. Tuto ideu jsme si rychle přisvojili…