Michal Vronský: Na demolici ÚTB (Cetinu) dohlíží několik kontrolních orgánů

/ Aktuálně / Názory / Michal Vronský: Na demolici ÚTB (Cetinu) dohlíží několik kontrolních orgánů

Michal Vronský: Na demolici ÚTB (Cetinu) dohlíží několik kontrolních orgánů

Bourání bývalé ÚTB vyvolává obavy kvůli možnému úniku azbestu do ovzduší. Prvním kontrolním orgánem je pražská hygiena, kam jsem se vypravil už na třetí jednání, tentokrát společně s obyvateli Prahy 3. Hledali jsme způsoby, jak zajistit co nejbezpečnější průběh předepsaných demoličních postupů. 


 

Co se podařilo se domluvit:

1. Hygiena zvýší četnost měření koncentrace azbestových vláken ve venkovním ovzduší, a to včetně navýšení počtu měřicích míst. Měření budou i nadále prováděna neohlášeně.

2. Po celou dobu prováděných prací s azbestem budou ze strany hygienické stanice probíhat jak ohlášené kontroly před započetím prací v nových kontrolovaných pásmech, tak neohlášené kontroly v průběhu prací.

3. Bude provedena tzv. kouřová zkouška, jejímž smyslem je ověřit těsnost kontrolovaného pásma; bude provedena první zkouška a následně s ohledem na výsledek i další.

4. Pro vyjasnění pochybností odebere hygienická stanice vzorek z objektu B a V, aby ověřila, že v obvodovém plášti není přítomen azbest, i přesto, že je v inspekční zprávě z průzkumu uvedeno, že původní obvodový plášť ZUKOV tvoří bezazbestové panely. Dalším kontrolorem je odbor ochrany životního prostředí, který sleduje správnost nakládání s odpadem obsahujícím azbest a evidenci tohoto nebezpečného odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Kontrola zahrnující jak ohlášené, tak neohlášené návštěvy zatím porušení zákona neprokázala. Klíčové je, aby až do konce demolice pracovali všichni zodpovědně a pečlivě, což je předpoklad, aby nedošlo k problému. Celou situaci budu i nadále sledovat.


Publikováno: 5. 4. 2023 Sekce: Názory, Aktuálně

4. 4. 2023

Jiří Ptáček: Nejvíce chyběl pediatr, tak jsme ho našli

Když jsme loni oznámili, že v Baranově ulici přetvoříme bývalé agitační středisko KSČM na dětskou ordinaci, hodně lidí nás…

15. 9. 2022

Pojeďte s námi autobusem již v sobotu 17.9.

Milí sousedé, jsou tu opět bezplatné jízdy naším dvoupatrovým busem  . Už tuhle sobotu 17. 9. od 15:00 a…