Robert Pecka: Hledáme řešení, aby v Jičínské nezmizelo 32 parkovacích míst

/ Aktuálně / Názory / Robert Pecka: Hledáme řešení, aby v Jičínské nezmizelo 32 parkovacích míst

Robert Pecka: Hledáme řešení, aby v Jičínské nezmizelo 32 parkovacích míst

Jak jste nejspíš zaznamenali, nedávno pro - běhla výměna povrchu vozovky v ulici Jana Želivského. Podobná rekonstrukce se kvůli hlu - ku plánuje i v Jičínské ulici. Situace je zde na rozdíl od ulice Jana Želivského komplikovaněj - ší, protože tramvajový pás je zde zčásti využí - ván i automobilovou dopravou. Část silnice je rovněž využívána k parkování. V novém návrhu by byl tramvajový pás oddělen od jízdního pruhu patníčkem, což by znamenalo úbytek 32 parkovacích míst.


Problém v Jičínské existuje léta a dosud se jej nepodařilo vyřešit, protože podle Dopravního podniku jde o místo s největší odchylkou od jízdního řádu v celé Praze. Proto DP požado - val přísné oddělení tramvají a aut. Městská část naopak odmítala následný úbytek míst a všichni aktéři svým neústupným postojem vytvořili patovou situaci.  Myslíme si, že problém zpomalení vzniká už na křižovatce Jičínská–Vinohradská a ke koloně aut i tramvají přispívá např. také autobusová — 30 Fórum zastupitelů — 31 zastávka před křižovatkou a výjezd vlevo z OC Flora. Klub TOP 09 a STAN znovu otevřel diskuzi nad možnými variantami rekonstruk - ce, které by zachovaly co možná největší po - čet parkovacích míst. Výsledkem dosavadních jednání je rozšíření zadání řešeného území dopravní studii o křižovatku a zohlednění šir - ších souvislostí. Věříme, že výsledný návrh bude vstříc - ný jak k cestujícím v MHD, tak k obyvate - lům Jičínské ulice a okolí. Rekonstrukce by měla být řešena jako celek, včetně možností přesunu autobusové zastávky za křižovatku Jičínská–Vinohradská i omezení výjezdu z OC Flora pouze vpravo, aby nedocházelo k bloko - vání MHD. 


Publikováno: 10. 1. 2021 Sekce: Názory, Aktuálně

13. 1. 2021

Jan Materna: Nafukovací haly na místě bývalého rybníčku — řešíme další nevýhodnou smlouvu

Z dob dávno minulých (2001) jsme zdědili nevýhodnou smlouvu, kterou Praha 3 pronajímá pozemek sportoviště před ZŠ…

10. 1. 2021

Jiří Ptáček: Má Viktorka na Žižkově šanci?

V průběhu prosince nechal fotbalový klub Viktoria Žižkov rozvěsit po Žižkově billboardy se sugestivní otázkou ohledně budoucnosti…