Prohlášení TOPSTAN ke koaličnímu vyjednávání

/ Aktuálně / Prohlášení TOPSTAN ke koaličnímu vyjednávání

Prohlášení TOPSTAN ke koaličnímu vyjednávání

Zastupitelský klub TOPSTAN podepsal v úterý 26. května dodatek koaliční smlouvy. Potřeba nového uspořádání byla vyvolaná dlouhodobými rozpory uvnitř Pirátské strany na Praze 3, které vyústily odchodem pirátské zastupitelky Jany Belecové do opozice. Nově budou zastupitelé TOPSTANu promlouvat do školství a tvorby strategického plánu. Klub TOPSTAN děkuje Janě Belecové za vykonanou práci v oblasti strategického plánu, kultury a životního prostředí.


Nové uspořádání odráží oslabení koaličního klubu Pirátů z osmi na sedm zastupitelů, ale také výhrady, které k práci koaličních partnerů v průběhu fungování koalice vznikly. Navzdory tomu jsme přesvědčeni, že koalice na Praze 3 jako celek odvádí dobrou práci. Ať už se jedná o hospodaření s bytovým fondem, financemi, péči o veřejnou zeleň, otevřenost radnice, připravované revitalizace náměstí, opravy panelových domů nebo výrazné snížení provozních výdajů radnice. Musíme také konstatovat, že v současné době žádnou jinou variantu koaličního uspořádání nevidíme.

Postupně se ukazovalo, že personální neshody v rámci klubu Pirátů již vylučovaly jakékoliv další pokračování pirátského klubu jako celku. To dokládá i vyhrocená mediální kampaň a přestřelka, kterou jsme kolem celé situace museli sledovat.

Klub TOPSTAN přistupoval k vyjednávání s cílem zajistit kvalitní fungování všech gescí radnice tak, aby byl naplňován koaliční program. Zásadní oblasti jako jsou IT a školství jsou proto nově děleny mezi zástupce TOPSTAN a Pirátů. Tento model se osvědčil například v oblasti péče o životní prostředí. Naopak kultura a strategický plán budou nově spadat jen pod Pavla Křečka (STAN), který se bude snažit, aby živá kultura byla blíže všem našim obyvatelům. V oblasti školství bude radnímu Štréblovi (Piráti) nově pomáhat Michal Vronský z TOP 09 (předseda výboru pro výchovu a vzdělávání), jehož cílem je partnerský vztah se školkami i školami a sdílení dobré praxe napříč Prahou 3. Práce na tvorbě strategického plánu se ujmou Pavel Křeček i Michal Vronský společně. Strategický dokument bude vznikat participativní metodou a možnost promluvit do jeho obsahu budou mít všichni, kdo budou mít zájem.

Doufáme, že se do konce volebního období situace nebude v nějaké podobě opakovat. Všem zastupitelům bude nadále sloužit zdraví a budou vykonávat svou práci s vědomím její důležitosti pro občany naší městské části.

Regionální výbor TOP 09 Praha 3

Záznam z jednání zastupitelstva je k dispozici zde


Publikováno: 16. 6. 2020 Sekce: Kauzy, Aktuálně

19. 4. 2024

Jan Materna: Oprava garáží ve Vinohradské ulici: Nový život pro nevyužívané prostory

Městská část brzy dokončí jednu z důležitých investičních akcí v oblasti parkování. Garáže ve Vinohradské ulici (ve…

9. 4. 2024

Karel Vejvoda: Auta i zeleň v harmonii

Jako předseda dopravní komise a výboru pro územní rozvoj se snažím využít průniku těchto dvou gescí a přicházím…