Starostka Hujová: Zajímá Vás historie, současnost a chcete ovlivnit budoucnost prostranství na Vrchu sv. Kříže?

/ Aktuálně / Starostka Hujová: Zajímá Vás historie, současnost a chcete ovlivnit budoucnost prostranství na Vrchu sv. Kříže?

Starostka Hujová: Zajímá Vás historie, současnost a chcete ovlivnit budoucnost prostranství na Vrchu sv. Kříže?

Pokud ano, vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na veřejnou debatu k tomuto tématu, která proběhne ve čtvrtek 2. února od 17 hod v Kongresovém sále hotelu Olšanka. Naším cílem je zachovat toto veřejné prostranství pro další generace. Již v roce 2014 městská část Praha 3 iniciovala referendum o Parukářce, bohužel se tohoto procesu nezúčastnil dostatečný počet občanů Prahy 3. Nyní budeme společně hledat principy fungování prostoru na Vrchu sv. Kříže, které předložíme ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3, aby v budoucnosti nedocházelo k nesystémovým úpravám prostranství.

Od května loňského roku významný český architekt Josef Pleskot se svým týmem, jehož členy jsou například biolog RNDr. Jiří Sádlo, zahradní architekt Ing. Zdeněk Sendler a další  odborníci na zahradní a krajinářskou tvorbu, zpracovávají urbanistickou studii s názvem „Vrch svatého Kříže – problémy daného území a možnosti řešení“.
Vrch sv. Kříže – lidově „Parukářka“, veřejné prostranství, které patří mezi oblíbená místa relaxace nejen pro Žižkováky, nejvýznamnější přírodní území Prahy 3, které je zároveň častým zdrojem debat politiků a kde každá změna je velmi citlivou otázkou, potřebuje laicky řečeno „návod“, jak s ním v budoucnosti zacházet, aby si zachovalo svoji duši.  Proto jsem v roce 2014 iniciovala referendum a nyní vzniká rozsáhlá urbanistická studie, jejímž úkolem je na základě průzkumů a analýz pojmenovat problémy tohoto místa, vyzkoumat podstatu a navrhnout řešení tak, aby hodnota tohoto veřejného prostoru byla zachována i pro další generace.
Pan architekt Pleskot a jeho tým nám představí výsledky své práce ve fázi rozpracovanosti a připomínky vás, kteří Parukářku navštěvujete a znáte, budou stěžejní pro dopracování urbanistické studie do finální podoby, nad kterou se s vámi opět sejdeme v další veřejné debatě před konečným předložením ke schválení zastupitelům. 

Co od veřejné debaty můžete očekávat?
Seznámíte se s historií tohoto místa, se zásahy, které tomuto prostoru v minulosti opravdu nepomohly, a s možnou cestou jejich nápravy. Na začátku veřejné debaty bude všem účastníkům rozdán dotazník, kde budou moci uvést svoje připomínky a náměty. 
Ti, kteří se nebudou moci debaty osobně zúčastnit, mohou také vyjádřit svůj názor, a to až do konce února. Dotazník bude zveřejněn na webových stránkách městské části nebo bude k dispozici v Informačním centru Prahy 3 na rohu  nám. Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice.
Veřejnou debatou vás provede moderátor Martin Nawrath z nadace Partnerství, který svůj dosavadní profesní život zasvětil občanskému sektoru a ochraně životního prostředí, takže téma naší Parukářky je mu též blízké. Doufám, že společně přispějeme k zachování a rozvoji Parukářky. 

Vrch sv. Kříže však není jedinou lokalitou, kterou se chystá městská část zvelebovat. Proto bych Vás tímto chtěla pozvat také na diskuzi k návrhu studie proveditelnosti úprav v ulicích Táboritská a Ondříčkova, která se koná v úterý 7. února 2017 taktéž v hotelu Olšanka (více informací zde). Opět se budete moci zapojit se svými podněty.

Vladislava Hujová, starostka městské části Praha 3

Pozvánka na akci „Diskuze o urbanistické studii Vrchu sv. Kříže“
Facebook: https://www.facebook.com/events/361664800873471/ 
Stránky Prahy 3: http://www.praha3.cz/samosprava/dulezite-informace/prijdte-na-verejnou-diskuzi-o-urbanisticke-studii-vrchu-sv-krize-n219188.htm
 
Pozvánka na akci „Diskuze k návrhu studie úprav v ulicích Táboritská a Ondříčkova“
Facebook: https://www.facebook.com/events/666369410238156/ 
Stránky Prahy 3: http://www.praha3.cz/radnicni-noviny/studie-ukaze-ozivene-olsanske-namesti-n219254.htm
  


Publikováno: 26. 1. 2017 Sekce: Názory, Aktuálně

13. 11. 2023

Petra Sedláčková: Pracujeme na lepším veřejném prostoru Prahy 3

Rozšíření tramvajového ostrůvku v Biskupcově vyvolalo obrovskou pozitivní odezvu. Kdo se tam ráno pohybuje, dobře ví proč.…

11. 11. 2023

Připomínáme si válečné veterány

11. listopad je od konce 1. světové války vnímán jako Den válečných veteránů a obětí válek. Symbolem Dne veteránů se stal květ…