Studenti v Domech s pečovatelskou službou

/ Aktuálně / Studenti v Domech s pečovatelskou službou

Studenti v Domech s pečovatelskou službou

Budujeme mezigenerační soužití – studenti budou v domech s pečovatelskou službou

V posledních letech je pro studenty v Praze čím dál tím složitější zajistit si bydlení. To je dáno růstem cen nájmů, ale například i nedostatečnou nabídkou kolejního bydlení. Zejména pro studenty náročnějších oborů, které si vyžadují soustavné studium, je tato situace obtížně řešitelná, jelikož si u studia nemohou přivydělat.

Praha 3 provozuje pro své občany dva domy s pečovatelskou službou, které nabízejí více než 200 bytů pro osoby, které mají sníženou soběstačnost hlavně z důvodu věku, nebo chronického onemocnění. O tyto byty byl v minulosti velký zájem, ale v posledních letech se stává, že část zůstává nevyužitých. Rezidenti těchto bytů navíc často trpí osamělostí a nemají často rodinné příslušníky, kteří by je v domě navštěvovali.

Proto náš zástupce v Komisi pro sociální politiku Ivo Denemark navrhl oba problémy řešit novým pilotním projektem. Po vzoru některých zařízení v Nizozemí, nebo například Francii budou ve volných bytech DPS ubytování vybraní studenti. Ti se zavážou jak k placení nájmu, který bude stejný jako pro rezidenty, ale zároveň je významně nižší než nájemní bydlení v Praze, tak k „odpracování“ 30 hodin v měsíci s místními rezidenty – jejich sousedy. Ten může mít podobu vycházky, šachové partie, vyřešení problému s elektronikou, nebo pouhého popovídání si.

Pakliže máte zájem, žádost je třeba podat do 30. srpna 2019.

Doufáme, že se tento projekt ujme a Praha 3 se stane příkladem pro další městské části, které se vydají v našich šlépějích. Věříme totiž, že mezigenerační soužití je v dnešní době nutné podporovat, zvláště tehdy, když to je pro městskou části i výhodné.

 


Publikováno: 7. 8. 2019 Sekce: Kauzy, Aktuálně

Studenti v domech s pecovatelskou sluzbou

19. 4. 2024

Jan Materna: Oprava garáží ve Vinohradské ulici: Nový život pro nevyužívané prostory

Městská část brzy dokončí jednu z důležitých investičních akcí v oblasti parkování. Garáže ve Vinohradské ulici (ve…

9. 4. 2024

Karel Vejvoda: Auta i zeleň v harmonii

Jako předseda dopravní komise a výboru pro územní rozvoj se snažím využít průniku těchto dvou gescí a přicházím…